Tin tức sự kiện Thông báo nhà trường

Vừa qua, nhà trường có mời Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung, một chuyên viên trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng trẻ em và vị thành niên về thăm trường và khảo sát 11/15 cháu có một số biểu hiện về hành vi và cảm xúc bất thường. Đây là một trong những nổ lực nhằm tăng cường kỹ năng, chất lượng chăm sóc trẻ cho giáo viên nhà trường.