Tin tức sự kiện Ngoại khoá, hoạt động khác

Các cháu vận động ngoài trời

Lúc 9h00 sáng hằng ngày, nhà trường tổ chức cho mỗi lớp đi tắm nắng, hoạt động ngoài trời. Các bé được các cô đưa ra ngoài trời và chơi các trò chơi vận động nhằm giúp bé tiếp xúc với môi trường bên ngoài, giúp bé hoạt động chân tay.Bản tin Thiên Nga

Các bản tin khác