Trường của bé

Đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên

Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường


 
 Cô giáo Phạm Lê Thanh Thảo
Hiệu trưởng
  Đội ngũ giáo viên nhà trường

Stt Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
A. Cán bộ quản lý:
01 Phạm Lê Thanh Thảo Hiệu trưởng  thanhthao.pink@gmail.com  
02 Trương Thanh Kiều Phó Hiệu trưởng  thanhkieumn@gmail.com 0906 510 516
B. Giáo viên nuôi dạy:
01 Nguyễn Thị Kim Lý  GV Nhà Trẻ  kimly1810@gmail.com 01288 511 122
02 Lê Thị Hoàng My  "
 myhoang2392@gmail.com 01262 602 256
03 Phạm Thị Kiều Oanh A
 "   01267 320 304
04 Mai Thi Hoàng Oanh  "   01216 740 747
05 Đinh Thị Thơ  "  dinhthithomk1987@gmail.com 01649 565 348
06 Đậu Thị Thùy Dung  "  thuydung0981@gmail.com 0934 971 079
07 Phan Thị Ánh Tuyết
 "   01668 595 415
08 Nguyễn Thị Kiều B
"  nguyenkieun101191@gmail.com 0905 729 232
09 Phan Thị Hoài Trang "  hoaitrang2606@gmail.com 01223 539 365
10 Nguyễn Thị Hiền  GV Mẫu Giáo  hien.thiennga@gmail.com 01223 507 775
11 Nguyễn Thị Thanh Hương  "  bobohuong0909@gmail.com 0905 247 345
12 Hồ Thị Viết Thanh
 "  thanhhomn@gmail.com 01266 600 843
13 Nguyễn Thị Hạnh
 "  hanhthiennga1@gmail.com 01222 635 715
14 Nguyễn Thị Hồng Sương A
 "  hongsuong29mn@gmail.com 0905 656 441
15 Võ Đặng Thùy Tâm    thuytam2910@gmail.com 0934 958 850
16 Lê Thị Huyền Trang
 "  huyentrangqs.Tn@gmail.com 0938 176 746
17 Nguyễn Thị Thu Sương B    thusuong22892@gmail.com 01265 937 754
18 Lê Thị Tiến  "  anna.thitien@gmail.com 01215 292 742
19 Nguyễn Thị Hoa B    hoanguyen21.hn@gmail.com 01282 105 505
20 Nguyễn Thị Thu Thủy
 "  nguyenthithuthuy85mn@gmail.com 01698 075 432
21 Vũ Thị Lê Giang
 "   01207 299 692
22 Trần Thị Thu Hiền  "  tranthithuhien1991@gmail.com 01216 684 305
21 Trần Thị Thu Nguyệt  "  nguyetmn1989@gmail.com 0935 924 594
22 Trần Thị Thu Hiền
 "  hoamn82@gmail.com 01216 250 948
23 Nguyễn Thị Kim Anh    anhnguyen1271993@gmail.com 01206 147 769
24 Trần Thị Thu Nguyệt
 "  nguyetmn1989@gmail.com 0935 924 594
25 Nguyễn Thị Hoa    hoamn82@gmail.com 01216 250 948
26 Huỳnh Thị Thu Thảo    akemximuoi@gmail.com 01262 751 263
27 Ngô Thị Bích Ly  "  rubimisa82@gmail.com 0905 494 406
28 Huỳnh Thị Kim Huệ  "  kimhuemn@gmail.com 01269 168 653
29 Phan Thị Thu Thủy  "  phanthuthuymn17@gmail.com 01266 660 886
C. Giáo viên năng khiếu:
01 Đặng Thị Minh Hiếu Tiếng Anh  dangminhhieu27@gmail.com 0905 266 767
02 Nguyễn Dương Nhật Yến
Organ   0968 988 500
03 Phan Thị Lệ Thu Vẽ   01268 594 299
04 Vòng Thị Thùy Trang
Aerobic   0935 608 200
D. Nhân viên
01 Nguyễn Thị Hồng Phượng Cấp dưỡng   01228 071 092
02 Hoàng Thị Mận Cấp dưỡng   01297 050 685
03 Trần Thị Hết Cấp dưỡng   01227 487 165
04 Đặng Thị Phát Cấp dưỡng   01202 705 054
05 Phạm Thị Ái Vi Kế toán trưởng  phamthiaivi@gmail.com 01683 977 492
06 Phan Thị Bích Nga Kế toán  ngabich0812@gmail.com 0905 810 376
07 Võ Thị Kim Thuận Thủ kho  vokimthuan1990@gmail.com 01287 730 994
08 Trần Thị Thủy Thủ quỹ   0935 732 841
09 Lê Thị Kim Mai Tạp Vụ   01267 488 452
10 Đặng Sau Bảo vệ   01689 023 252
11 Nguyễn Mỹ Hiện Bảo vệ   01266 696 759