Trường của bé

Tổ chức lớp

Với cơ sở hạ tầng vượt chuẩnđội ngũ giáo viên nhiệt tình đầy trách nhiệm, Trường Mầm Non Tư Thục Thiên Nga tổ chức thu nhận các cháu từ 18 tháng tuổi đến 6 tuổi, được tổ chức thành các nhóm và lớp như sau:

1. Các Nhóm Trẻ:

Stt Tên gọi Độ tuổi Số lượng bé tối đa mỗi nhóm Số GV phụ trách mỗi nhóm Số nhóm
01 Nhóm Thiên Nga 18 - 24 tháng tuổi 20 03 02
02 Nhóm Donald 24 - 36 tháng tuổi 25 03 02

2. Các Lớp Mẫu Giáo:

Stt Tên gọi Độ tuổi Số lượng bé tối đa mỗi lớp Số GV phụ trách mỗi lớp Số lớp
01 Lớp Mẫu Giáo Bé 3 - 4 tuổi 25 02 04
02 Lớp Mẫu Giáo Nhỡ 4 - 5 tuổi 30 02 04
03 Lớp Mẫu Giáo Lớn 5 - 6 tuổi 35 02 04