Giáo dục Văn bản ngành GD

Văn bản 04/VBHN-BGDĐT (27/01/2014): Hợp nhất Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư 28/2011/TT-BGDĐT

Ký hiệu: 04/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành: 27/01/2014
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Cơ quan ban hành: Bộ giáo dục và đào tạo - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Trích yếu: Hợp nhất Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT: Về việc Ban hành Quy Chế Tổ Chức và Hoạt Động trường Mầm Non Tư Thục
Xem file đính kèm: 04/VBHN/BGDĐT.pdf