Chăm sóc Sinh nhật bé

Các cháu có sinh nhật trong tháng 10/2014

15h00’ chiều 17/10/2014 (thứ 6) nhà trường tổ chức tặng Bánh Sinh nhật cho 30 cháu sinh tháng 10 (danh sách bên dưới).

 
Stt Họ và tên trẻ Ngày sinh Lớp Ghi chú
01 Huỳnh Minh Quân
   TN1 Tròn 2 tuổi
 02 Nguyễn Hữu Kiên
   nt nt
 03 Trần Thanh Lâm
  TN2 nt
 04 Trương Đức Nhật Long
  nt nt
 05 Cao Hữu Trí
  nt nt
 06 Trịnh Tường Khuê
  Donald 2 nt
 07 Nguyễn Quang Thành
  MG Bé 1 Tròn 3 tuổi
 08 Phùng Đại Tâm
  nt
nt
09 Nguyễn Thanh Hải
  MG Bé 2 nt
10 Kiều Như Phương
  nt nt
11 Ông Văn Hiếu   MG Bé 3 nt
12 Nguyễn Võ Anh Minh
  nt nt
13 Đinh Trà My   nt nt
14 Nguyễn Phước Bảo Huy
  MG Bé 4 nt
15 Nguyễn Quang Bách
  MG Nhỡ 1 Tròn 4 tuổi
16 Đặng Lê Bảo Thy   MG Nhỡ 2 nt
17 Ngô Ánh Hồng Minh
  nt nt
18 Lê Thị Thu Thủy
  nt nt
19 Ngô Văn Bảo
  MG Lớn 1 Tròn 5 tuổi
20 Võ Lê Anh Chi
  MG Lớn 2 nt
21 Võ Ngọc Bảo Hân
  nt nt
22 Nguyễn Bảo Ngọc
  nt nt
23 Nguyễn Thái Dương   nt nt
24 Lê Thảo Vy   MG Lớn 3 nt
25 Đỗ Thị Bảo Châu   nt nt
26 Trần Nam Nguyên   nt nt
27 Phạm Bảo Huy   nt nt
28 Phùng Ngọc Gia Hân   nt nt
29 Trần Du Mỹ   nt nt

Danh sách có 29 cháu.