Chăm sóc Kết quả cân đo

Kết quả cân đo lớp Donald năm học 2013 - 2014

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Thi Thanh Thanh, Nguyễn Thị Trinh & Phan Thị Hoài Trang
Cân điện tử - CN: Cân nặng (kg); CC: Chiều cao (cm)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Ngày VT
27/02/14 28/03/14 28/04/14 23/05/14 27/06/14 30/07/14
CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC
1 N. Văn Phúc 23/05/2012
12/10/2013
12,3 86,5 12,4 87,5 13 89 12,7 90 13,3 90 13,4 90
2 V. Thiện Vương 16/03/2012
06/11/2013
                14,8 93 15,4 93
3 V. N. Hải Băng 18/09/2012
06/11/2013
9,2 77 10,2 77,7 9,8 78,5 10 80 10,6 82 10,3 83
4 T. Thiên Minh 02/04/2012
11/11/2013
12,2 80 12,6 82 12,8 84 12,9 85 13,7 85 14,5 86
5 P. T. Xuân Mai 02/04/2012
28/11/2013
10,8 81 10,8 82 11 83 11 84 11,5 86 11,7 88
6 N. Chí Minh 19/06/2012
02/12/2013
11,8 84 12,3 85 12,4 87 12,6 88 12,7 88    
7 L. H. Nhật Minh 10/05/2012
17/02/2014
10,6 81 10,2 81 10,6 82 10,7 83 11 83    
8 Đ. N. Lam Phương 21/06/2012
10/02/2014
11 82 11 84 10,6 85 11,3 85 12 85 12,5 86
9 H. L. Gia Bảo 17/09/2012
24/02/2014
16,9 80 17,3 81 17,7 83 18,3 85 19,7 85 20 85
10 N. P. Bảo Hân 14/01/2012
03/03/2014
    12,4
88
12 89 12,3
90 12,6 91 12,8 91
11 N. Tấn Phát 19/04/2012
03/03/2014
    12,7 87,5 nghỉ 14 91 14,2 92
12 B. H. Khôi Nguyên 01/04/2012
04/03/2014
    11,5 86 12,2 87 12,5 88 12,6 91 12,8 91
13 N. P. Bảo Trân 21/07/2012
24/03/2014
        10,2 82 10,5 84 11,3 86    
Stt Họ và tên Ngày sinh
Ngày VT
27/02/14 28/03/14 29/04/14 23/05/14 27/06/14 30/07/14
CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC
14 N. Bảo Ngọc 18/09/2012
25/03/2014
    12,2 83 12 83 12,3 85 12,7 86    
15 T. Anh Quân 27/07/2012
24/04/2014
        12,1 85 nghỉ 12,5 88 12,5 90
16 B. Hoàng Triều 02/04/2012
12/05/2014
            19,5 95 nghỉ 16,1 95
17 P. Tấn Hưng 12/12/2011
03/06/2014
                12,1 88 12,4 88
18 N. T. Hải Vân 19/05/2012
09/06/2014
                12,1 83 11,8 84
19 N. T. Nguyên Phương 22/06/2012
02/06/2014
                12,2 85 12,6 85
20 L. N. Phương Nhi 04/04/2012
23/06/2014
                10,4 83 10,9 83
21 K. Trúc Diễm 01/02/2012
30/06/2014
                    12,8 91
22 H. T. Nhật Huy 26/05/2012
15/07/2014
                    14,2 87
23 N. Minh Quân 10/05/2012
16/07/2014
                    13,1 88
24 T. Trung Duy 06/04/2013
21/07/2014
                    11,4 80
25 T. Quốc Huy 14/02/2012
01/08/2014