Chăm sóc Kết quả cân đo

Kết quả cân đo lớp Thiên Nga 2 năm học 2013 - 2014

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Lý & Lê Thị Hoàng My & Nguyễn Thị Kim Anh
Cân điện tử - CN: Cân nặng (kg); CC: Chiều cao (cm)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Ngày VT
27/02/14 28/03/14 28/04/14 23/05/14 27/06/14 30/07/14
CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC
1 T. Thanh Lâm 13/10/2012
05/02/2013
10,4 78 10,7 78,5 11 80 11 82 11,5 83 11,6 84
2 N. Phương Ngân 02/08/2012
15/02/2014
10,6 81 10,8 82 11,6 83 11,6 85 11,6 86 11,9 87
3 T. Đ. Nhật Long 02/10/2012
24/02/2014
9,3 78,5 9,4 79 9,7 80 10 81 10 83 10,5 84
4 P. N. Minh Nhật 15/11/2012
07/05/2014
            10 80 10,2 82 10,7 84
5 N. N. Thùy Trâm 05/09/2012
02/06/2014
                11 84 11,2 85
6 L. Minh Khang 16/11/2012
02/06/2014
                9,7 79 10 80
7 C. Hữu Trí 01/10/2012
03/06/2014
                9,7 83    
8 N. Lê Vy 15/11/2012
04/06/2014
                10,8 82 11 84
9 N. Xuân Phúc 11/09/2012
24/06/2014
                10,2 84 12,5 86
10 T. N. Phương Chi 23/02/2013
02/07/2014
                       
Stt Họ và tên Ngày sinh
Ngày VT
27/02/14 28/03/14 29/04/14 23/05/14 27/06/14 30/07/14
CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC
11 H. Ngọc Long 23/09/2012
08/07/2014
                    11,8 86
12 H. Bảo Nam 10/12/2012
21/07/2014
                    10,8 81
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            
18                            
19                            
20