Chăm sóc Kết quả cân đo

Kết quả cân đo Thiên Nga 1 năm học 2013 - 2014

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Lý, Lê Thị Hoàng My & Nguyễn Thị Kim Anh
Cân điện tử - CN: Cân nặng (kg); CC: Chiều cao (cm)

Stt Họ và tên Ngày sinh
Ngày VT
27/02/14 28/03/14 28/04/14 23/05/14 27/06/14 30/07/14
CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC
1 Đ. N. Thiện Duyên 12/09/2012
10/12/2013
99 78 10,1 79 10,3 80 10,4 81 10,5 82 11 83
2 H. Minh Quân 10/10/2012
10/02/2014
11,5 80 11,7 81 12,5 83 12,6 84 12,7 85 12,8 85
3 H. V. Ngọc Hân 15/08/2012
03/04/2014
        11,6 85 11,9 86 12 87 12,1 87
4 Đ. Lê Vy 11/11/2012
13/05/2014
            10,6 80 10,7 81 10,8 82
5 T. N. Anh Thư 19/04/2012
14/05/2014
            12,1 84 12,5 86 12,7 87
6 N. C. Hà Phương 11/09/2012
02/06/2014
                12,1 80 12,5 80
7 N. Hữu Kiên 14/10/2012
05/06/2014
                10,6 84 11 84
8 H. N. M Khôi 19/12/2012
09/06/2014
                9,8 79 9,9 79
9 L. Chiêu Dương 01/03/2013
09/06/2014
                 11,5 78 12 79
10 N. Anh Huy 17/08/2012
14/06/2014
                11,8 87 12 88
Stt Họ và tên Ngày sinh
Ngày VT
27/02/14 28/03/14 29/04/14 23/05/14 27/06/14 30/07/14
CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC CN CC
11 N. Hồng Nhung 25/09/2012
18/06/2014
                10,2 82 10,5 83
12 N. Lê An Nhiên 04/11/2012
16/06/2014
                10,3 81 10,8 81
13 N. Khánh Lâm 22/11/2012
21/06/2014
                11 84 11,1 84
14 H. Minh Phúc 09/12/2012
01/07/2014
                12,8 85 12,8 86
15 N. T. Bảo Uyên 18/01/2013
14/07/2014
                       
16 N. Minh Khoa 06/01/2013
18/07/2014
                    10,4 78
17 T. V. Hữu Phước 06/05/2013
28/07/2014
                    19,9 79
18                            
19                            
20